Breaking News

प्रदेश नम्बर १ को स्थिति, हेर्नुहोस् विवरण सहित-

काठमाण्डौ, १४ असार । स्थानीय तह अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ ।

यस्तो छ प्रदेश नम्बर १ को स्थिति, हेर्नुहोस् विवरण सहित-

प्रदेश नं १, कहाँ कति ?

जिल्ला               नगरपालिका       गाउँपालिका       पुरुष         महिला        जम्मा
१. ताप्लेजुङ             १                           ७                ३७१८७      ३३५९१        ७०७७८
२. पाँचथर                १                           ७                ५९७४७      ५६८७९        ११६६२६
३. ईलाम                  ४                           ६                ९६६७१      ९२६०१        १८९२७४
४. झापा                   ८                            ७                २५३४१५    २५६७९८     ५१०२१६
५. मोरङ                  ८                            ८                २८५९३७    २७७९३३      ५६३८७०
६. सुनसरी               ६                            ६                २११२४०    २०९९१९      ४२११५९
७. धनकुटा              ३                             ४                ४६५८७      ४८७८०        ९५३६७
८. तेर्‍हथुम              २                             ४                ३०३३४      ३०३७०         ६०७०४
९. संखुवासभा         ५                             ५                 ४८९४४      ४७७१३        ९६६५७
१०. भोजपुर            २                             ७                 ५३५३७      ५२०१६        १०५५५३
११. खोटाङ             २                              ८                 ५९१४६      ५६४९८        ११५६४४
१२. ओखलढुंगा      १                              ७                 ४४८१३      ४६६९४         ९१५०८
१३. उदयपुर           ४                              ४                 ८८५१०      ८६९५१         १७५४६१
१४. सोलुखुम्बु       १                               ७                 ३०८७४      ३०८७२         ६१७४६

shares