नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा चैत्र ३ गते भित्र कर्मचारी खटाउन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाण्डौ ३० फाल्गुन । निर्वाचन आयोगले सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा चैत ३ गतेभित्र पुग्नेगरी कर्मचारी खटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आपसी समन्वय गरी कर्मचारीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसरी कर्मचारी खटाउनुअघि तत्कालैबाट निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कायम मुकायम वा निमित्त तोक्न र आयोगलाई जानकारी दिन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारी खटाउने र नभएमा अन्य उपयुक्त सेवा समूहबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।